Avvikande telefontider: Midsommarafton – Stängt. Offertförfrågan och skadeanmälan kan göras via hemsidan.

Brookfields hemförsäkring för exklusiva bostäder och ägodelar
Här finner du information om ångerrätt (konsument) samt om hur du kan gå till väga om du skulle vara missnöjd.

Ångerrätt och hantering av klagomål

Ångerrätt och hantering av klagomål

Här finner du information om ångerrätt (konsument) samt om hur du kan gå till väga om du skulle vara missnöjd.

Ångerrätt

Du som är privatperson har enligt Distans- och Hemförsäljningslagen ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för köp som sker uteslutande på distans (för personförsäkring är ångerfristen 30 dagar).

Ångerrätten omfattar inte avtal som ingås av juridisk person.

För att utnyttja ångerrätten tar du smidigast kontakt med din kontaktperson hos oss, alternativt via e-post till kundservice@brookfield.se eller ring oss på telefon 08 503 093 30 så hjälper vi dig.

Klagomålshantering​

Vi är måna om vårt rykte som leverantörer av kvalitetstjänster. Skulle det vara så att du anser att våra tjänster inte når upp till den nivå du förväntar dig, är du välkommen att framföra klagomål. Svar alternativt besked om fortsatt handläggning lämnas snarast möjligt dock senast inom 14 dagar från den dag då klagomålet togs emot. 

Om en tvist uppstår mellan kund och Brookfield kan denna prövas av svensk allmän domstol. Den som är konsument kan även få sin tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Om du är missnöjd med reglering av skada skickas krav och klagomål i första hand till:

Brookfield Underwriting AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 5775
114 87 Stockholm
Tel: 08 503 093 32
E-post: info@brookfield.se

Denne kan i sin tur komma att, utan att detta påverkar dina lagliga rättigheter, vidarebefordra klagomålet till klagomålsavdelningen hos Lloyd’s och berörda Lloyd’s-syndikat om de är försäkringsgivare för berörd försäkring.

Skulle du fortfarande inte vara nöjd med hanteringen av ditt ärende, har du som är konsument rätt att vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08 508 860 00
E-post: arn@arn.se

Utan att detta påverkar dina lagliga rättigheter.

Vidare hjälp om det gäller olycksfall: personförsäkringsnämnden respektive ansvarsförsäkringens personskadenämnd prövar tolkning och omfattning av gällande villkor på begäran av försäkringsgivaren, om någon av parterna så önskar. Ring försäkringsgivaren och begär prövning i nämnden. Prövningen är kostnadsfri.

Om du vill framföra klagomål till Brookfield rörande förmedling av försäkring, vänligen vänd dig till din kontaktperson hos oss. Det går även bra att kontakta:

Brookfield Underwriting AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 5775
114 87 Stockholm
Tel: 08 503 093 32
E-post: info@brookfield.se

En kund som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av kundens kommunala konsumentrådgivning.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel: 08-508 860 00, www.arn.se. Observera att det finns tids och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN, och att vardera part står för sina egna kostnader under förfarandet – oavsett vilken bedömning ARN gör.

Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se. Nämnden prövar bara ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring i de fall som kräver medicinska bedömningar.

För kostnadsfri rådgivning vid klagomål och reklamationer kan du kontakta nedanstående instanser:

Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se För ärenden gällande försäkringar.

Konsumentvägledningen i din kommun, www.konsumentverket.se För ärenden som rör hushållsekonomi och juridik.
Rulla till toppen