Vårt kontaktformulär fungerar inte för tillfället. För offert, vänligen maila info@brookfield.se

Instrumentförsäkring för orkestrar och musikers

Symfs instrumentförsäkring tecknas genom Brookfield. Brookfield erbjuder e-faktura. Premiebetalning för instrumentförsäkringen sker per helår.

Om årspremien överstiger 2.500 kr finns möjlighet att betala halvårsvis när du väljer e-faktura. Meddela symf@brookfield.se om du önskar ändra till halvårsbetalning.

Om instrumentet delvis skadats kan den försäkrade bestämma om instrumentet ska repareras (inklusive ersättning för eventuell värdeminskning) eller om försäkringsvärdet ska utbetalas och instrumentet överlämnas.

Försäkringsmäklare:
Thomas Morberg, Försäkringsstrategerna. E-post: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se Telefon: +46 (0)720 – 127 001

SYMF

Huvuduppgifter

  För- och efternamn *

  Personnummer *

  Symf medlemsnummer *

  Gatuadress *

  Postort *

  Postnummer *

  Mobil *

  E-post *

  Instrument att försäkra

  Alla instrument måste listas individuellt. Försäkringsvärdet ska täcka kostnaden för att köpa ett likvärdigt instrument vad gäller tekniska egenskaper och ålder.

  Uppgifter om instrumentet
  Försäkringsvärde(kr)

  Årspremie

  För att starta försäkringen vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du får du dina försäkringsdokument inom två arbetsdagar.

  Övriga uppgifter

  När vill du att försäkringen ska börja gälla?

  Har några av dina instrument förlorats, skadats eller stulits under de senaste fem åren (även om det inte fanns någon försäkring)?

  Om ja, beskriv omständigheterna inklusive datum, vad som hände och värdet av skadan. Vi kan ändra vårt pris, men om vi gör detta kommer vi att informera dig innan försäkringen börjar gälla.

  Rulla till toppen