Avvikande telefontider: Midsommarafton – Stängt. Offertförfrågan och skadeanmälan kan göras via hemsidan.

Konstförsäkring från Brookfield - experternas val.
Här får du svar på vilka skador som sker på konst, hur konst normalt sett är försäkrad och om du behöver konstförsäkring för din samling

Konstförsäkring: 5 saker varje samlare bör veta

Vilka skador sker på konst i privata samlingar?

Privat och företagsägd konst skadas som regel inte frekvent. Detta är mer vanligt för konstgallerier, museer och auktionshus som dagligen hanterar betydligt fler konstföremål.

Mest vanligt är skador under hantering och transport: ca 80%

Konst skadas sällan eftersom de flesta tar väl hand om den, genom att konsten hänger på väggen eller kanske står utställd i en fin monter. Konst utsätts inte för slitage som en stol eller transporteras runt i världen som ett smycke eller en klocka. Hantering och transport står dock för merparten av skadorna på konst, med 80 % av skadorna.

Som samlare ser man att konsten hanteras och transporteras då och då: när den ska hängas upp, kanske flyttas till kontoret, ett annat hem, eller i förvaring, restaurering eller auktioneras ut.

Stöld: 10 % av skadefallen.

Visst händer det att konstverk stjäls och vissa typer av verk är mer stöldbegärliga än andra. Men det vanligare att privatkunder blir bestulna på smycken, klockor och dyrbara handväskor.

Diverse olyckshändelser: 9 % av skadorna.

Vattenskador, husdjur, barn, städhjälp m.m. bidrar också till sin del av inträffade skador.

Brand: 1 % av de inträffade skadorna – men störst skadeersättningar

Brand hör också till ovanligheterna. Eld är dock våldsamt destruktivt.

Brandskador står för en stor del av våra skadeersättningar de senaste 10 åren, även om de bara motsvarar 1 % av skadefallen

Vad är kostnaden för skada på konst?

När konsten skadas händer två saker:

1. Konsten sjunker vanligtvis i värde.

Skicket på verket är viktigt och en konstsamlare vill inte köpa ett skadat verk. Särskilt inte om verket är nytt eller av färskt datum. Å andra sidan ser vi också en högre tolerans för skador på äldre verk (50+ år gamla verk).

Nedskrivning av värdet är där vi betalar den största ekonomiska ersättningen för att kompensera för ett lägre försäljningspris än före skadan inträffade.

Till exempel betalade vi 1 500 000 kr för en målning med skadad duk värd 5 500 000 kronor, vilket motsvarar en värdeminskning på 30 % på grund av skadan.

2. Konsten måste repareras

Vanligtvis görs detta av en skicklig konservator, men när det gäller samtidskonst rekommenderas att konstnären själv ges möjlighet att restaurera verket.

I värsta fall kan en konstnär förklara att verket inte längre är original om någon annan har reparerat det.

Det är sällsynt att restaureringskostnaderna utgör den större delen av en skada men ju större och mer komplext arbetet är, desto dyrare blir det.

Till exempel betalade vi 18 000 kr för att restaurera en skadad duk på verk ett värderat till 3 700 000 kr.

Hur brukar konst försäkras?

Försäkringsskydd

En traditionell hemförsäkring täcker vanligtvis skada till följd av:

  • Brand
  • Inbrott
  • Vatten

Dessa skador står som nämnt för cirka 15 – 20 % av de inträffade skadorna på konst. Därför är det viktigt att åtminstone utöka din hemförsäkring med så kallad allrisk, som även täcker andra typer av skador. Kontrollera så att allrisk-skyddet gäller för hela försäkringsbeloppet.

Transportskador täcks inte automatiskt och kan vara svåra att försäkra sig mot hos traditionella försäkringsbolag.

Ersättning om ett konstverk skadats delvis (partiell skada)

Vanligast är att hemförsäkringsbolaget väljer om de ska reparera föremålet. I dessa fall ersätts inte eventuell värdeminskning. Det innebär att du inte får ersättning om ditt konstverk tappar i värde till följd av skadan. Du får därför endast ersättning för reparationskostnader.

Ersättning för totalskada:

Om ett föremål går förlorat eller förstörs värderas det vanligen till ”vad det är värt vid tidpunkten för skadan”. Det skapar en viss osäkerhet. I en konstförsäkring kan värdet avtalas på förhand så att du vet exakt hur stor din ersättning blir och utan att behöva förhandla med försäkringsbolaget.

Varför en specialförsäkring för konst?

1. En konstförsäkring täcker fler typer av skador

Försäkringen är utformad för att täcka alla skador som inte är explicit undantagna. Det finns få undantag, som till exempel slitage och krig.

Konkret innebär det att även de vanligaste skadorna, nämligen hantering och transport, täcks i försäkringen. När dina verk ska flyttas behöver du till exempel inte tänka på att teckna en separat försäkring. En vanlig hemförsäkringen täcker vanligtvis inte hantering och transport.

Naturligtvis omfattas även brand, vattenskada, stöld, skadegörelse etc.

Om du förvarar konst utomhus kan det finnas begränsningar för skadegörelse och stöld beroende på vilken typ av föremål det är.

2. En konstförsäkring ersätter hela den ekonomiska skadan

Genom att ersätta värdeminskning efter en skada ersätter vi dig för den faktiska ekonomiska förlust du lider.

Dessutom får du givetvis ersättning för kostnader för reparationer, ny inramning, transport m.m. Högsta ersättning är försäkringsbeloppet för det försäkrade föremålet.

3. En konstförsäkring tar bort diskussionen om ”vad är värdet”

Genom att lista dina verk med ett försäkringsbelopp i försäkringen är de ”överenskomna” i förväg. Det är alltså det värde som gäller vid skada. Detta eliminerar risken att bli erbjuden en för låg ersättning.

Det är dock inte krav att specificera alla dina verk för att teckna försäkring hos oss. Vi ger även möjligheten att försäkra ospecificerade föremål och då gäller ersättning enligt marknadsvärdet på skadedagen dock med ett maxbelopp. Mer värdefulla föremål bör därför alltid specificeras i försäkringen.

Ska man teckna en konstförsäkring?

Som samlare bör du överväga att teckna en konstförsäkring så snart värdet på din samling överstiger 350 000 kr men egentligen finns ingen exakt nivå. Du kanske precis har börjat samla konst och har ett fåtal föremål som behöver försäkras.

Dessutom finns det några andra faktorer som du bör tänka på för att avgöra:

  • Om mina verk förstördes eller gick förlorade, skulle jag vilja ha högsta möjliga ekonomiska kompensation?
  • Har jag en låg tröskel för ekonomiska förluster?
  • Skulle jag vara missnöjd med de villkor och ersättningsmodell som mitt nuvarande försäkringsbolag tillämpar?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor är det förmodligen en bra idé att teckna en konstförsäkring.

Om värdet av samlingen dessutom utgör en stor del av din personliga förmögenhet och du ändå svarar nej, kan det vara en bra idé att få ett erbjudande.

Vill du läsa mer om konstförsäkring

Vi hjälper dig gärna.

Vill du ha förslag på försäkring?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

    Rulla till toppen