Vi uppdaterar telefonin och för tillfället går det inte att nå oss. Vänligen kontakta kundservice@brookfield.se

Konstförsäkring från Brookfield
De mest värdefulla föremålen i hela världen är konst. Konst är ofta unik – eller åtminstone tillverkad i begränsade upplagor. Därför är det viktigt att välja en specialist som är van vid att ersätta och hantera de skador som kan uppstå på konst. Vi försäkrar Sveriges ledande gallerier, auktionshus, konsthandlare och merparten av all kommunalt ägd konst. Väljer du Brookfield får du alltså samma försäkring som experterna väljer.

Konstförsäkring

Konstförsäkring

De mest värdefulla föremålen i hela världen är konst. Konst är ofta unik – eller åtminstone tillverkad i begränsade upplagor.

Därför är det viktigt att välja ett försäkringsbolag som är vant vid att ersätta och hantera de skador som kan uppstå på konst.

Vi försäkrar Sveriges ledande gallerier, auktionshus, konsthandlare och merparten av all kommunalt ägd konst. Väljer du Brookfield får du alltså samma försäkring som experterna väljer!

Vad gör Brookfields försäkring unik?

Vi försäkrar din konst för vad den verkligen är värd. Det kan tyckas självklart men detta skiljer sig mot hemförsäkringen där lösöret i hemmet försäkras till nyvärde. Nyvärde fungerar för massproducerade varor, men är inte lämpligt när det gäller konst, eftersom priset för ett konstverk tenderar att stiga med åren. Marknadsvärdet kommer närmare det verkliga värdet av verket om det skulle säljas vid tidpunkten för skadan. Därför ges Brookfields kunder möjligheten att avtala värdet för konsten och på så vis säkerställa att ersättningen vid en eventuell skada blir enligt förväntan.

Vi kan erbjuda en omfattande försäkring som inkluderar alla dina konstverk och hem, även om de finns utomlands. Eftersom de flesta

skadorna på konst uppstår under transport och hantering har du möjlighet att försäkra din samling vart den än befinner sig. Vid skador på konst som kräver reparation ersätts du för eventuell värdeminskning till följd av skadan.

Brookfield erbjuder konstförsäkring till olika typer av organisationer och privatpersoner och försäkrar vid sidan om privata och företagsägda konstsamlingar såväl kommuner och museer, som auktionshus och gallerier.

Vår konstförsäkring kan tillämpas för

Vad täcks i försäkringen?

Med en konstförsäkring får du ett ordentligt skydd för din konst istället för att förlita dig på bohagsskyddet i en vanlig hemförsäkring. Det gäller framför allt hur värdet sätts så att du får tillräcklig ersättning vid en skada. Konstförsäkringen tar även hänsyn till de olika typer av skador som kan inträffa. Kortfattat kan man säga att det innebär ett bredare skydd och i regel högre ersättningar.

Nio av tio skador på konst uppstår under transport och hantering – därför täcker vi inte bara skador orsakade av brand, vatten och stöld utan även skador orsakade under transport och hantering. Det gäller var som helst i världen, vare sig om de är utlånade eller finns hos ett transportföretag, en konservator eller hos ett auktionshus.

Den största ekonomiska förlusten för konst är värdeminskning som sker på grund av en skada. Därför hjälper vi inte bara till med reparation, vi kompenserar automatiskt för förlust av marknadsvärde efter reparation eller restaurering.

Att föra diskussioner kring värdet av ett verk efter en skada har skett är både tråkigt och onödigt. Istället kommer vi att gå igenom samlingen med dig redan när försäkringen tecknas, ge dig möjligheten att höja upp beloppet mitt i försäkringsperioden om det sker en värdeökning, och om du äger en hel samling kan vi lista de allra dyrbaraste verken med avtalade värden, dvs fasta värden som inte får ruckas på om inte du själv bestämmer det. Skador sker inte avsiktligt. Därför tycker inte vi att du som kund ska bestraffas med självrisk – och slopar den för de flesta av våra försäkringar. För att du ska känna dig trygg kan du förvänta dig personlig service, expertis och erfarenhet när du vänder dig till Brookfield.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vår konstförsäkring i korthet

Konstförsäkring för museum och utställningar

Skador på konstverk och museiobjekt är alltid ett hårt slag. Vi gör allt vi kan för att hitta en lösning som hjälper museet att gå framåt utan ekonomiska konsekvenser och därför väljer många nordiska museer att vara försäkrade hos oss. Med en konstförsäkring hos Brookfield kan ett museum tryggt låna dyra verk från andra museer runt om i världen, med den försäkringslösning som internationella museer förväntar sig. Vi är vana vid att skräddarsy konstförsäkringar för museers permanenta samlingar och pågående utställningar för att göra det så enkelt som möjligt.

 

Många museer tecknar försäkring för varje enskild utställning de gör. Vi kan istället erbjuda ett utställningsprogram som täcker majoriteten av utställningarna under året, med möjlighet att när som helst teckna till försäkring för större utställningar individuellt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konstförsäkring för gallerier och auktionskammare

Brookfields konstförsäkring motsvarar högsta internationella standard. Sveriges främsta gallerier och auktionshus väljer Brookfields konstförsäkring eftersom den erbjuder skräddarsydda villkor till ett konkurrenskraftigt pris.

Som kund hos Brookfield kan du räkna med snabb och personlig service samt smidig skadehantering i händelse av en skada. Att våra kunder är nöjda när vi betalar ut deras skadeersättning är det viktigaste för oss.

 

Konstförsäkring för kommunägd konst

Merparten av Sveriges kommuner har idag sin konst försäkrad hos oss. Detta sker genom offentlig upphandling där Brookfield visat sig kunna erbjuda de mest lämpliga försäkringsvillkoren till konkurrenskraftigt pris.

Offertförfrågan

    HemKonstKlockor och smyckenInstrumentÖvrigt