Vårt kontaktformulär fungerar inte för tillfället. För offert, vänligen maila info@brookfield.se

Behöver man verkligen specialförsäkra värdefulla föremål, fast man har en hemförsäkring. Oftast är svaret ja. Din försäkring kan täcka en del av värdet, men beloppet är begränsat och risken är stor att det inte räcker till om flera föremål går förlorade eller skadas vid samma tillfälle. Här listar vi en del viktiga begrepp som du ska vara medveten om och fråga efter när du jämför försäkringar.

Försäkringsguide

Åldersavdrag

Åldersavdrag innebär att ditt försäkringsbolag tar fram ett nypris för ditt föremål för att kunna räkna ut din ersättning. Sedan drar de av en summa som motsvarar åldern för ditt föremål. Ju äldre ditt föremål är desto lägre ersättning får du.

Kontrollera så att ditt försäkringsbolag inte tillämpar åldersavdrag på klockor och smycken som du köpt nya.

Värdeminskning

Antikviteter, konstverk och samlarobjekt är exempel på föremål som riskerar att tappa värde efter en reparation. Om din vintageklocka skadas och inte kan repareras med originaldelar kanske den förlorar i marknadsvärde.

Hör med ditt försäkringsbolag om du blir ersatt för detta om en skada skulle inträffa. Vi på Brookfield erbjuder specialförsäkringar som täcker värdeminskning.

Mervärde för ett par eller set

Vissa föremål köps och säljs i form av par eller set. Om en skada eller förlust sker kan det påverka dess värde. Särskild vid en totalförlust där det inte längre är komplett. Om du t.ex. tappar ett örhänge är inte värdet på det resterande örhänget automatiskt hälften av parets värde.
Därför att behöver man se till så att ens försäkring lämnar ersättning beräknat med hänsyn till mervärde för att det varit ett par eller set. Förutom örhängen och smyckeset finns många andra exempel som antika ljusstakar i par och konstverk indelat i flera delar.

Vad är allriskförsäkring?

Grunden i en egendomsförsäkring är att täcka skador genom brand, inbrott eller vatten. En allriskförsäkring sträcker sig längre än detta. Exempel är: du råkar tappa klockan i golvet så den får en ful repa, en ädelsten lossnar från sin infattning
i din förlovningsring, ditt nagellack läcker ut i din dyra designerväska eller ett fönster blåser upp och välter en dyrbar vas.

Vad är lösöre?

Lösöre är föremål som inte är fast egendom, till exempel kläder, möbler, datorer med mera. När du försäkrar lösöre i en traditionell hemförsäkring brukar det ofta gå till så att du väljer ett schablonbelopp.

Äger du mer exklusiva föremål såsom konst, design eller värdefulla klockor kan du ha behov av en mer omfattande och anpassad försäkring. Läs mer om Brookfields hemförsäkring för exklusiva hem.

Är smycken lösöre?

Smycken ingår i skyddet för lösöre i en vanlig hemförsäkring, men eftersom smycken anses vara stöldbegärlig egendom är det viktigt att du förstår vilka villkor just din försäkring har.
Kika efter så att dina smycken täcks i din hemförsäkring och att beloppen räcker till. Om inte, kan du alltid teckna en smyckesförsäkring vid sidan om. Läs mer om smyckeförsäkring.

Ersättning till nypris

Det vanliga är att hemförsäkringsbolagen värderar skadan till vad det kostar att köpa motsvarande föremål som det du blivit av med. Dock är det inte säkert att du får ut föremålets fulla värde. Vid missnöje kan man värdera föremålet hos en oberoende part.

Vi på Brookfield kan i många fall erbjuda att avtala värdet på förhand och på så vis vet du hur mycket du ska få vid en eventuell förlust. Vi erbjuder ersättning till nyvärde för förstaägare av klockor som försäkras från första dagen. Läs mer om klockförsäkring.

Varför ska jag ha en specialförsäkring för min klocka?

En klockförsäkring är en specialförsäkring särskilt anpassad för värdefulla klockor. Det finns en gräns för hur stor ersättning du kan få genom din

hemförsäkring om din klocka skadas eller förloras utanför din bostad. Här kan du läsa mer om vår klockförsäkring.

Vad innebär det att vara underförsäkrad?

Underförsäkring innebär att ditt försäkringsbelopp är väsentligt lägre än det faktiska värdet på din egendom. Om du är underförsäkrad och råkar ut för en skada kan din ersättning sättas ned. Det sker genom att ersättningen minskas i proportion till underförsäkringen. Därför är det viktigt att undvika underförsäkring och kontrollera att du har
adekvata försäkringsbelopp och sedan väljer en försäkring som inte tillämpar underförsäkringsklausul. Ersättning vid underförsäkring beräknas enligt följande: (försäkringsbelopp / faktiskt värde) x skada = utbetald ersättning minus eventuell självrisk.

Vad gör jag vid stöld?

Det första du ska göra är att polisanmäla brottet och du erhåller då ett diarienummer. Därefter gör du en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Ju mer underlag du kan förse ditt försäkringsbolag med, desto enklare blir skadehanteringen.
Ännu enklare är det om du redan vid tecknande av försäkring har meddelat uppgifter om referens och serienummer.

Skadeanmälan

Om du förlorat ett föremål eller blivit bestulen ska du börja med att göra en polisanmälan. När du sedan anmäler skadan till ditt försäkringsbolag ska du bifoga polisanmälan och annan relevant dokumentation som kvitto eller värderingsintyg. Ersättningen du får varierar mellan bolag, därför är
det viktigt att du vet vilka villkor som gäller för just din försäkring. Gäller det lös egendom såsom klockor och smycken behöver en vanlig hemförsäkring i många fall kompletteras med en specialförsäkring för att få full ersättning.

Vill du ha förslag på försäkring?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

    Rulla till toppen