Välkommen till Brookfield Underwriting

Brookfield är en agentur som erbjuder försäkringar för dyrbara hem och särskild värdefull egendom i Norden. Vi grundades 2010 och genom vårt nära samarbete några av världens ledande försäkringsmarknader ser vi till att det våra kunder värdesätter allra mest är i trygga händer. 

Brookfield är en agentur som erbjuder försäkringar för dyrbara hem och särskild värdefull egendom i Norden. Vi grundades 2010 och genom vårt nära samarbete några av världens ledande försäkringsmarknader ser vi till att det våra kunder värdesätter allra mest är i trygga händer. 

Vilka är Brookfield

Vilka är Brookfield

Brookfield är en specialist, som arbetar med att försäkra exklusiva hem och dyrbara ägodelar i Norden.

Vi är en försäkringsagentur som grundades 2010 och genom vårt mandat att teckna försäkringar för Lloyd’s – en av världens äldsta och ledande försäkringsmarknader – har vi god erfarenhet av se till att det våra kunder värdesätter allra mest är i trygga händer, idag och för kommande generationer. Vår affärsmässighet, noggrannhet och känsla för detaljer genomsyrar allt i vår verksamhet, från första kontakt till utbetalning vid en skada.

Vi vet att varje hem är unikt i sitt slag. Därför gör vi ett initialt hembesök hos våra kunder för att göra en rättvis bedömning och för att kunna erbjuda en adekvat försäkring.Vi erbjuder även mer specifika försäkringar för dig som samlar på konst eller äger dyrbara smycken, klockor, instrument eller klassiska bilar.

Förutom att du som kund har en och samma kontaktperson så vill vi framför allt att våra försäkringar ska vara enkla, tydliga och rättvisa. För precis som våra kunder, vet vi det sanna värdet av ett unikt hem.

Brookfield står under tillsyn av finansinspektionen.

Leonard Münz - Partner & VD

Daniel Nylund - Partner

Diana Münz - Brand & Marketing

Laurent Schonbach - Partner

Våra Partners:

Scroll to Top